SITA11006U Kursus i sundhedsinformationssystemer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Course in Healthinformatics

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i it og sundhed - semiobligatorisk
Kursusindhold

Den studerende skal forstå, hvorledes sundhedsinformationssystemer designes, udvikles, implementeres og bruges effektivt i sundhedssektoren. Kompleksiteten af informationssystemer i sundhedssektoren gør det særlig vigtigt, at studerende får indblik i udfordringer ved og teknikker til samordning og sikring af dynamik, både på organisation-, system- og dataniveau. De studerende skal forstå, hvordan informationssystemernes ofte har et dobbelt sigte: For det første skal systemet effektivt understøtte de rutinemæssige arbejdsgange. For det andet skal de registrerede informationer bruges som grundlag for beslutningsstøtte, optimering og kvalitetssikring

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive hvilke datatyper og informationsstrømme der anvendes i sundhedsinformationssystemers
 • Beskrive sygdomsklassifikationer, hvorledes disse klassifikationer repræsenteres i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre
 • Beskrive og begrunde opbygningen af sundhedsregistre, og praktisk brug af disse registre både til primær anvendelse i mødet med borgeren/patienten og til sekundær anvendelse til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive fordele og ulemper der er ved anvendelse af IT i det daglige arbejde og hvorledes forskellige behov for anvendelse af data generer forskellige krav til data og informationsstruktur
 • Opnå praktiske og teoretiske færdigheder og indsigt i analyse af kliniske problemstillinger og informationsstrømme på sundhedsområdet, herunder i hospitalssektoren og mellem denne og primærsektoren og borgere og samfundets anvendelse af velfærdsteknologi
 • Foreslå og skitsere data præsentationer, som er egnet for den brede vifte af formål, som sundhedsinformationer indgår i: de dagligt administrative, patient- og befolkningsinformation, analyse og forskningsformål

 

Eksamen i datahåndtering
Eksamen i patientforløb - sygdom, diagnostik og behandling
Eksamen i medicinsk teknologisk innovation og samfund
Forelæsninger, hjemmeopgaver, gruppearbejde, udarbejdelse af portfolio
Arbejdsbelastning for de studerende samlet for både kursus og eksamen fremgår af Eksamen i sundhedsinformationssystemer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Tilfredsstillende deltagelse i undervisningen og godkendte rapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive hvilke datatyper og informationsstrømme der anvendes i sundhedsinformationssystemers
 • Beskrive sygdomsklassifikationer, hvorledes disse klassifikationer repræsenteres i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre
 • Beskrive og begrunde opbygningen af sundhedsregistre, og praktisk brug af disse registre både til primær anvendelse i mødet med borgeren/patienten og til sekundær anvendelse til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive fordele og ulemper der er ved anvendelse af IT i det daglige arbejde og hvorledes forskellige behov for anvendelse af data generer forskellige krav til data og informationsstruktur
 • Opnå praktiske og teoretiske færdigheder og indsigt i analyse af kliniske problemstillinger og informationsstrømme på sundhedsområdet, herunder i hospitalssektoren og mellem denne og primærsektoren og borgere og samfundets anvendelse af velfærdsteknologi
 • Foreslå og skitsere data præsentationer, som er egnet for den brede vifte af formål, som sundhedsinformationer indgår i: de dagligt administrative, patient- og befolkningsinformation, analyse og forskningsformål