SITA11006E Eksamen i sundhedsinformationssystemer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Exam in Healthinformatics

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i it og sundhed - semiobligatorisk
Kursusindhold

I eksamen evalueres Kursus i sundhedsinformationssystemer.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 238
 • Vejledning
 • 36
 • I alt
 • 275
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 mintter
Mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelse baseret på portfolio
Krav til indstilling til eksamen
Ingen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle, dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive hvilke datatyper og informationsstrømme der anvendes i sundhedsinformationssystemers
 • Beskrive sygdomsklassifikationer, hvorledes disse klassifikationer repræsenteres i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre
 • Beskrive og begrunde opbygningen af sundhedsregistre, og praktisk brug af disse registre både til primær anvendelse i mødet med borgeren/patienten og til sekundær anvendelse til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive fordele og ulemper der er ved anvendelse af IT i det daglige arbejde og hvorledes forskellige behov for anvendelse af data generer forskellige krav til data og informationsstruktur
 • Opnå praktiske og teoretiske færdigheder og indsigt i analyse af kliniske problemstillinger og informationsstrømme på sundhedsområdet, herunder i hospitalssektoren og mellem denne og primærsektoren og borgere og samfundets anvendelse af velfærdsteknologi
 • Foreslå og skitsere data præsentationer, som er egnet for den brede vifte af formål, som sundhedsinformationer indgår i: de dagligt administrative, patient- og befolkningsinformation, analyse og forskningsformål