SITA11001U Kursus i patientforløb - sygdom, diagnostik og behandling

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Course in Patient Care – Disease, Diagnosis and Treatment

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

I kurset gives en overordnet gennemgang af sygdomslære, diagnostiske metoder, behandlingsmetoder og teknikker, hospitalers indretning, fordeling af opgaver mellem primær og sekundær sektor og imellem afdelinger på et hospital. Patientens vej gennem sundhedssektoren gennemgås, og sundhedspersonalets opgaver i forhold hertil belyses. Kurset indeholder elementer af generel sygdomslære, diagnostisk metode og behandling.

Målbeskrivelser

At bibringe den studerende viden om spektret af sygdomme, diagnostiske metoder og sygdomsbehandlinger, pleje, kontrol og monitorering, der anvendes i et moderne sundhedsvæsen som det danske. Det er målet, at den studerende opnår en konceptuel forståelse for sammenhængen i diagnostik og behandling og en viden og et sprogbrug, der gør det muligt for den studerende at indgå i en professionel dialog med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

Forelæsninger og holdundervisning samt skriftlige opgaver.
Arbejdsbelastning for de studerende samlet for både kursus og eksamen fremgår af Eksamen i patientforløb - sygdom, dialgnostik og behandling.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering og godkendelse af en eller flere obligatoriske skriftlige opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern censor
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • i overordnede træk redegøre for de store medicinske og kirurgiske sygdomsgrupper samt diagnostik og behandling af disse
 • redegøre for hvilke opgaver, der varetages i primær og sekundærsektoren og give eksempler på opgaver, der typisk varetages under indlæggelse eller i forbindelse med ambulante forløb
 • redegøre for de faktorer, der har betydning for dette
 • redegøre for organisationsprincipper på et hospital og hvilke afdelinger, der typisk findes og hvilke typer af opgaver de enkelte afdelinger varetager
 • redegøre for, hvordan den enkelte patient bevæger sig igennem et undersøgelses- og behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen
 • redegøre for arbejdsdelingen mellem læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale på et hospital
 • redegøre for, hvordan og med hvilke overordnede formål basale diagnostiske principper og metoder anvendes (kliniske undersøgelser, vævs- og blodanalyser, billeddiagnostiske undersøgelser, fysiologiske undersøgelser etc.)
 • redegøre for de basale forskelle ved akutte og kroniske sygdomsudredninger og behandlinger
 • diskutere principperne for hvordan kroniske sygdomme kan monitoreres og behandlingen kontrolleres
 • anvende ovenstående viden til planlægning af informationsudvekslings- og monitoreringssystemer