SITA11001E Eksamen i patientforløb - sygdom, diagnostik og behandling

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Exam in Patient Care – Disease, Diagnosis and Treatment

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

I denne eksamen evalueres Kursus i patientforløb - sygdom, diagnostik og behandling

Arbejdsbelastning for de studerende omfatter både kursus- og eksamen i patientforløb - sygdom, diagnostik og behandling.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 16
 • Forberedelse
 • 126
 • Forelæsninger
 • 32
 • Holdundervisning
 • 32
 • I alt
 • 206
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
30. min. forberedelse
Krav til indstilling til eksamen
Kursusattest
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • i overordnede træk redegøre for de store medicinske og kirurgiske sygdomsgrupper samt diagnostik og behandling af disse
 • redegøre for hvilke opgaver, der varetages i primær og sekundærsektoren og give eksempler på opgaver, der typisk varetages under indlæggelse eller i forbindelse med ambulante forløb.
 • redegøre for de faktorer, der har betydning for dette
 • redegøre for organisationsprincipper på et hospital og hvilke afdelinger, der typisk findes samt hvilke typer af opgaver de enkelte afdelinger varetager
 • redegøre for hvordan den enkelte patient bevæger sig igennem et undersøgelses- og behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen
 • redegøre for arbejdsdelingen mellem læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale på et hospital
 • redegøre for hvordan og med hvilke overordnede formål basale diagnostiske principper og metoder anvendes (kliniske undersøgelser, vævs- og blodanalyser, billeddiagnostiske undersøgelser, fysiologiske undersøgelser etc.)
 • redegøre for de basale forskelle ved akutte og kroniske sygdomsudredninger og behandlinger
 • diskutere principperne for hvordan kroniske sygdomme kan monitoreres og behandlingen kontrolleres