SITA08025U  Videnskabs- og teknologifilosofi og etik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Philosophy of Science, Technology and Ethics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forudsætninger for at kunne identificere og forholde sig til videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i sundhedsvidenskabelige og it-faglige projekter. Kurset vil introducere de studerende til: forskellige videnskabelige tilgange (naturvidenskabelig, medicinsk, ingeniørvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk); generel teknologifilosofi (inklusiv vedr. udvikling og design) og specifik vedr. informationsteknologi; etisk tænkning i medicinske kontekster; etiske problemstillinger i forbindelse med design, implementering og brug af teknologi.

Målbeskrivelser

- Skelne mellem forskellige former for videnskab ud fra deres formål, metodologier, undersøgelsesteknikker og evidensstandarder
- Forstå de teorier om videnskab og teknologi som de er blevet introduceret til, således at de er i stand til at anvende centrale begreber og teorier på nye cases og kritisk analysere relevant litteratur
- Forstå etisk teorier og tilgange således at de kan identificere etiske begreber og problemer i nye situationer, og analysere etiske problemer med specifik reference til medicinsk etik.

Forelæsninger, eksaminatorier og holdundervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 48 timer
---
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering og godkendelse af skriftlige opgaver
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Alle hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Se eksamensplan på KUnet
Reeksamen
Se eksamensplan på KUnet
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • Analysere en naturvidenskabelig argumentation
 • Analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset
 • Analysere videnskabelige problemstillinger
 • Formulere videnskaben som en proces
 • Formulere og give eksempler på at sundhedsvidenskabelige projekter kan indeholde både en naturvidenskabelig og en humanistisk forskningstilgang og problemstilling
 • Diskutere etiske grundbegreber og væsentlige etiske problemer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse
 • 70
 • Eksamen
 • 48
 • I alt
 • 150