SITA08017U Projektophold, it og sundhed

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Internship, Health Informatics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

Formålet med projektopholdet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for bachelorer i it og sundhed. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sine kompetencer i en jobsituation, således at teoretisk viden og færdigheder kan omsættes i praksis.

Den studerende skal med projektopgaven beskrive en praksis i det miljø den studerende opholder sig i og foreslå løsninger til, hvorledes praksis kan ændres ved en it-understøttelse, eller hvorledes en praksis/et produkt kan ændres ved at tænke anderledes i design, dialog eller implementering.

Målbeskrivelser

Formålet med praktikopholdet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for bachelorer i it og sundhed. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sine kompetencer i en jobsituation, således at teoretisk viden og færdigheder kan omsættes i praksis.

Den studerende skal med praktikopgaven beskrive en praksis i det miljø den studerende opholder sig i og foreslå løsninger til, hvorledes praksis kan ændres ved en it-understøttelse, eller hvorledes en praksis/et produkt kan ændres ved at tænke anderledes i design, dialog eller implementering.

Førsteårsprøven skal være bestået.
Aktiv deltagelse på projektsted og udarbejdelse af projektopgave under vejledning.
Ved bedømmelsen ’Ikke bestået’ skal den studerende have mulighed for at genindlevere projektopgaven i revideret form op til to gange inden næste semesterstart.
projektrapporten må skrives på dansk eller engelsk
 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 111
 • Projektarbejde
 • 27
 • I alt
 • 138
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Uge 13, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren Bestået skal den studerende have kompetencer i: 

 • problemorienteret arbejde
 • inddragelse af flere af studiets fagområder til løsning af en sundhedsfaglig problemstilling
 • selvstændig afgrænsning af problemfelt
 • udførelse af relevant litteratursøgning
 • faglig fordybelse
 • kritisk refleksion
 • strukturering og akademisk argumentation
 • syntetisering
 • problemorienteret samarbejde med andre
 • fælles ansvarstagen for opgaveløsning
 • planlægning og projektstyring
 • skriftlig akademisk fremstilling