SITA08011U Epidemiologiske metoder

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introduction to Epidemiology

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold
Faget omfatter en generel introduktion til epidemiologi med en gennemgang af de basale begreber og designtyper, der anvendes inden for faget. Målet er, at den studerende efter kursets afslutning har tilegnet sig viden med henblik på at kunne gengive, forklare, bedømme og kritisere videnskabelige artikler på sundhedsområdet.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • redegøre for, anvende og forklare det epidemiologiske årsagsbegreb
 • redegøre for, beregne, anvende og analysere epidemiologiske frekvens- og associationsmål
 • forklare og afgøre forskelle og ligheder i epidemiologiske studiedesigns, herunder case-control-, kohorte-, interventions- og tværsnitsstudier
 • bedømme fejlkilder i epidemiologiske studier, herunder informations- og selektionsbias
 • forklare og bedømme confounding og kunne redegøre for og forstå effektmålsmodifikation
 • beregne og diskutere anvendelsen af population attributable fraction
Forelæsninger og holdtimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 169
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 20
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Opgavesættet består af en videnskabelig artikel inden for sundhedsområdet og en række spørgsmål. Artiklen udleveres et døgn før selve eksamen. Spørgsmålene, der skal besvares, udleveres ved eksaminens start.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Uge 25, 2014
Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • redegøre for, anvende og forklare det epidemiologiske årsagsbegreb
 • redegøre for, beregne, anvende og analysere epidemiologiske frekvens- og associationsmål
 • forklare og afgøre forskelle og ligheder i epidemiologiske studiedesigns, herunder case-control-, kohorte-, interventions- og tværsnitsstudier
 • bedømme fejlkilder i epidemiologiske studier, herunder informations- og selektionsbias
 • forklare og bedømme confounding og kunne redegøre for og forstå effektmålsmodifikation
 • beregne og diskutere anvendelsen af population attributable fraction