SITA08001U  Introduktion til it og sundhed

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introductory Course

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sund - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset har til formål at bibringe den studerende kendskab til grundlæggende begreber relateret til uddannelsens indhold samt at give den studerende indsigt i studiets opbygning. Kurset består af kursus-specifikke aktiviteter samt af aktiviteter udbudt af de involverede fag. De studerende får dels undervisning med henblik på at opnå faktuel viden dels stilles de opgaver, som giver indsigt i dele af uddannelsens hovedområder. Opgaverne samles i en portofolio, som evalueres af underviserne.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • beskrive begreber som EPJ og registre.
 • angive basale forhold omkring udvalgte områder af den menneskelige organismes opbygning og funktion.
 • beskrive begreber som styresystem og program.
Forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.
Point
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Kursusattest på basis af godkendt opgavemappe (portofolio).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • beskrive begreber som EPJ og registre.
 • angive basale forhold omkring udvalgte områder af den menneskelige organismes opbygning og funktion.
 • beskrive begreber som styresystem og program.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse
 • 105
 • I alt
 • 138