SCIA10007U  Introduktion til klinisk praksis på hospital

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introduction to Clinical Practise in Hospitals

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

Kursets målsætning er at give den studerende indtryk af arbejdet på et hospital, med særlig vægt på medikoteknisk afdeling og klinisk ophold på apparaturtunge afdelinger.

Kurset foregår i en 3-ugers periode i januar. Deltagerne følger forelæsninger de første 3 dage i hospitalsvæsenets organisation, etik, hygiejne m.m. og gennemgang af medikotekniske metoder. Dernæst 2 dages ophold på en medikoteknisk afdeling på hospital, og dernæst ophold på en klinisk afdeling 2 uger.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • beskrive sygehusvæsenets organisation og tal
 • beskrive de overordnede principper for etik og færden på hospital
 • beskrive sygdomsbegrebet, normalitet, forsøgsplanlægning, metaanalyser, Cochrane-databasen, MTV-begrebet og baggrunden for og brug af kliniske retningslinjer for ”bedste praksis”
 • anvende de overordnede principper for hygiejne på hopsital
 • beskrive anvendelse af apparatur på hospital med udgangspunkt i defibrillatoren, intensiv patientens apparatur, neonatal kuvøsen, strålebehandling med acceleratoren og billeddiagnostik i bred forstand
 • redegøre for de overordnede principper for medikoteknisk afdelings organisering og apparaturdatabaser
 • redegøre for el-sikkerhed på hospital
Forelæsninger, praktisk klinisk ophold og øvelser
De studerende udstationeres på et hospital i hovedstadsregionen.
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Rapport
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Uge 4, 2015
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive sygehusvæsenets organisation og tal
 • beskrive de overordnede principper for etik og færden på hospital
 • beskrive sygdomsbegrebet, normalitet, forsøgsplanlægning, metaanalyser, Cochrane-databasen, MTV-begrebet og baggrunden for og brug af kliniske retningslinjer for ”bedste praksis”
 • beskrive anvendelse af apparatur på hospital med udgangspunkt i defibrillatoren, intensiv patientens apparatur, neonatal kuvøsen, strålebehandling med acceleratoren og billeddiagnostik i bred forstand
 • redegøre for de overordnede principper for medikoteknisk afdelings organisering og apparaturdatabaser
 • redegøre for el-sikkerhed på hospital

Færdigheder

 • anvende de overordnede principper for hygiejne på hospital

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Klinik
 • 64
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Projektarbejde
 • 37
 • I alt
 • 138