SCIA10004U Kursus i celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Course in Cell and Tissue Biology, Medicine and Technology

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset baserer sig på grundlæggende elementer af biokemi, biofysik, celle og molekylærbiologi samt generel histologi med det formål at give en grundlæggende forståelse af cellers struktur og funktion samt organisering af celler i væv.

Forelæsninger:
Cellens struktur og funktion belyst ved mikroskopiske teknikker.
Opbygning og funktion af membraner, organeller og cytoskelet i relation til processer som sekretion, migration og vesikel/organel transport. Cellekernens struktur.
Sortering af proteiner gennem konsensus signaler og sorteringsreceptorer. Opbygning og funktion af gener.
DNA syntese og repair.
RNA syntese og processing.
Genekspression. Syntese, modifikation og nedbrydning af proteiner. Genteknologiske teknikker og deres anvendelse.
Stoftransport gennem cellemembranen.
Membranproteiner herunder transportproteiner og signaleringsreceptorer.
Det molekylære grundlag for membrankonduktanser og membranpotentialet. Excitabilitet.
Synaptisk transmission.
Generel opbygning af væv.
Den molekylære opbygning af ekstracellulær matrix.
Celle-celle kontakter og celle-matrix kontakter.
Opbygning af muskelvæv, brusk og knogle.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:


• redegøre for cellens strukturelle opbygning og funktion
• forklare genteknologiske metoder og genetisk information
• forklare kommunikation mellem celler og deres omgivelser
• redegøre for vævs 3D organisation med særlig vægt på muskel og knogle

 

Forelæsninger og øvelsesundervisning
De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi, fremgår af Eksamen i celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering af øvelsesrapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

• redegøre for cellens strukturelle opbygning og funktion
• forklare genteknologiske metoder og genetisk information
• forklare kommunikation mellem celler og deres omgivelser
• redegøre for vævs 3D organisation med særlig vægt på muskel og knogle