SCIA10004E Eksamen i Celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Exam in Cell and Tissue Biology, Medicine and Technology

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

I eksamen evalueres Kursus i celle- og vævsbiologi.

Kursusattest i celle- og vævsbiologi
De studerendes arbejdsbelastning omfatter både kursus og eksamen i celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 175
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • I alt
 • 275
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
Kursusattest i celle- og vævsbiologi
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Dog forefindes Documenta Biochimica et Biophysica (Formler - Fysiske konstanter - Talstørrelser) som elektronisk fil til brug under eksamen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Uge 3, 2014
Kriterier for bedømmelse

 For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • redegøre for hvorledes celler og vævs struktur og funktion kan beskrives ved anvendelse af mikroskopiske teknikker
 • redegøre for opbygningen af den dobbeltlagede membran (protein og lipid komponenter), og hvorledes sammensætning bestemmer membranfluiditet og permeabilitet
 • redegøre for cellens organeller og forklare sammenhængen mellem struktur og funktion, herunder særligt cellekernen samt organeller involveret i sekretion (rER, Golgi, TGN og sekretoriske vesikler)
 • redegøre for cellens cytoskelet, og forklare hvilke funktioner det understøtter herunder migration, plasmamembrandynamik, vesikel/organel transport, celledeling samt celle-celle adhæsion
 • redegøre for protein-import i rER (signal peptid)
 • forklare opbygningen og funktionen af gener , forklare syntese og reparation af DNA , forklare syntese og processing af RNA, forklare syntese, posttranslationel modifikation og nedbrydning af proteiner
 • forklare grundlæggende genteknologiske metoder og deres brug inden for molekylærbiologien, forklare funktionen af membranproteiner, herunder transportproteiner og signaleringsreceptorer
 • forklare transportmekanismen over plasmamembranen for væsentlige stofgrupper, forklare det molekylære grundlag for membrankonduktanser og dannelsen af membranpotentialet, forklare begrebet excitabilitet
 • redegøre for forskellige typer af synaptisk transmission
 • redegøre for cellers forankring til hinanden (celle-celle kontakt) og ekstracellulær matrix (adhæsionsproteiner, fokale kontakter og hemidesmosomer)
 • redegøre – for muskel- og knoglevæv – cellernes funktion og betydning af den ekstracellulære komponent