SCIA10002U Introduktion til medicoteknik II

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introduction to Biomedical Engineering II

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset spænder over nedenstående emner, men indeholder ikke nødvendigvis alle emner i et givent semester.

Signal- og modelbaseret diagnostik:
Transducere, signalforstærkning og dataopsamling, klinisk elektroencefalografi (EEG), EEG måleteknik og signalanalyse, klinisk elektrokardiografi (EKG), pacemakere, EKG måleteknik og signalanalyse, medicinsk brug af computermodeller.

Biomekanik og biomaterialer:
Modeller af bevægeapparatet, bevægelsesanalyse, elektromyografi (EMG), ortopædisk biomekanik og implantater, biologisk respons på materialer, transport af faste og flydende stoffer i kroppens organer.

Undervisningen vil i høj grad tage udgangspunkt i virkelige sygdomshistorier og involvere både læger, fysikere og ingeniører.

 

Målbeskrivelser

Kursets overordnede mål er at:

 • Indøve forskningsbaserede problemløsningsstrategier gennem studentercentrerede læringsaktiviteter
 • Orientere den studerende om medikoteknikkens fag- og virkeområder
 • Tilegne den studerende et studiemæssigt værdigrundlag, der fremmer selvstændighed, ansvar for egen læring, og kritisk tænkning
 • Give den studerende en forståelse for studiets faglige indhold og struktur

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Demonstrere forståelse for at medicoteknisk problemløsning forudsætter en forudgående forståelse af den medicinske problemstilling
 • Søge og udvælge relevant medicoteknisk litteratur
 • Tilegne sig viden om medicinske og tekniske emner ved selvstændig læsning af litteratur og ved videndeling i gruppeorienteret arbejde
 • I grupper gennemføre eksperimentelle undersøgelse, forholde sig til fejlkilder og statistisk variation og drage konklusioner herfra
 • Selvstændigt og i grupper udfærdige en kort tværfaglig beskrivelse af et medicoteknisk system eller metode med anvendelse af både tekniske, kliniske og videnskabsteoretiske synsvinkler
 • Selvstændigt og i grupper formidle viden om medicotekniske systemer og metoder
 • Relatere medicinsk teknologi til relevante sygdomme, patientgrupper og hospitalsorganisation
 • Redegøre for hvilke tekniske og naturvidenskabelige discipliner, der ligger til grund for en given medicinsk teknologi
 • Redegøre for praktiske og etiske spilleregler i forbindelse med udredning og behandling af
 • Sygdomme
 • Redegøre på et indledende niveau for medicinske teknologiers formål og princip
 • Redegøre for ingeniørens rolle i medicotekniske løsningers udvikling og anvendelse
 • Sammensætte et personligt studieforløb, der udbygger det faglige grundlag for specialisering i et eller flere medicotekniske discipliner
Forelæsninger samt holdundervisning og øvelser. Kurset komplementerer kursus i Introduktion til medicoteknik I, som doceres sideløbende på DTU.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 30
 • Forelæsninger
 • 11
 • Holdundervisning
 • 6
 • Praktiske øvelser
 • 15
 • Seminar
 • 3
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Løbende aflevering og godkendelse af øvejournaler
Litteratursøgning, læsning og udfærdigelse af poster i mindre grupper á max. tre studerende
Individuel skriftlig opgave i form af en 3 siders populærvidenskabelig nyhedsartikel
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

 • Demonstrere forståelse for at medicoteknisk problemløsning forudsætter en forudgående forståelse af den medicinske problemstilling
 • Søge og udvælge relevant medicoteknisk litteratur
 • Tilegne sig viden om medicinske og tekniske emner ved selvstændig læsning af litteratur og ved videndeling i gruppeorienteret arbejde
 • I grupper gennemføre eksperimentelle undersøgelse, forholde sig til fejlkilder og statistisk variation og drage konklusioner herfra
 • Selvstændigt og i grupper udfærdige en kort tværfaglig beskrivelse af et medicoteknisk system eller metode med anvendelse af både tekniske, kliniske og videnskabsteoretiske synsvinkler
 • Selvstændigt og i grupper formidle viden om medicotekniske systemer og metoder
 • Relatere medicinsk teknologi til relevante sygdomme, patientgrupper og hospitalsorganisation
 • Redegøre for hvilke tekniske og naturvidenskabelige discipliner, der ligger til grund for en given medicinsk teknologi
 • Redegøre for praktiske og etiske spilleregler i forbindelse med udredning og behandling af
 • Sygdomme
 • Redegøre på et indledende niveau for medicinske teknologiers formål og princip
 • Redegøre for ingeniørens rolle i medicotekniske løsningers udvikling og anvendelse
 • Sammensætte et personligt studieforløb, der udbygger det faglige grundlag for specialisering i et eller flere medicotekniske discipliner