SCIA10001U Videnskabsteori

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Medical Science and Technology Studies

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

Medicinens, ingeniørvidenskabens og ingenjørsprofessionens historiske udvikling i social og kulturel kontekst. Sociale, kulturelle og individuelle perspektiver på medikoteknisk identitetsdannelse. Teorier for videnskabelig og teknisk udvikling. Medikoteknisk forskningskommunikation.

 

Målbeskrivelser

Det overordnede mål er, at den studerende efter endt undervisning skal have en forståelse af ingeniørfaget og ingeniørprofessionen i et større alment perspektiv med fokus på årsagerne til og konsekvenserne af den videnskabelige og tekniske udvikling, fagets placering i en bredere idémæssig, kulturel og social sammenhæng samt de erkendelsesmæssige, økonomiske, sociale, kommunikative og etiske problemstillinger, man bliver konfronteret med i moderne medicoteknisk ingeniørarbejde.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • redegøre for filosofiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske opfattelser af den videnskabelige og tekniske udvikling
 • redegøre for fagets og professionens nutidige placering i en bredere historisk, kulturel og social sammenhæng
 • anvende de begrebslige værktøjer fra kurset til at analysere et valgt medicinsk teknologisk eksempel
Forelæsninger, holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 9
 • Forelæsninger
 • 20
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
2 ugers skriftlig hjemmeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren bestået skal den studerende kunne:

 • redegøre for filosofiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske opfattelser af den videnskabelige og tekniske udvikling
 • redegøre for fagets og professionens nutidige placering i en bredere historisk, kulturel og social sammenhæng
 • anvende de begrebslige værktøjer fra kurset til at analysere et valgt medicinsk teknologisk eksempel