NPLB14026U  Plantesygdomme

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Plant Diseases

Kursusindhold

Biologien i de vira, bakterier og svampe i der generelt forårsager plantesygdomme

Introduktion til:
• begreberne symptomology, ætiologi, patogenicitet taksonomi og diagnostik
• de molekylære, cellulære og genetiske aspekter af patogenicitet og sygdomsresistens
• grundlæggende økologiske og epidemiologiske principper i relation til etablering og spredning af plantesygdomme
• plante bekæmpelsesforanstaltningerne (sygdomsbekæmpelse) - herunder profylaktiske foranstaltninger og biologisk kontrol, sygdomsresistens, prognostik, lovgivning og kemisk bekæmpelse.
• sygdomme post høst og fødevaresikkerhed
• eksempler på plantesygdomme i landbrug, gartneri og skovbrug til at lette den efterfølgende specialisering.

Målbeskrivelser

Kurset giver en basal forståelse af, hvordan mikroorganismer interagerer med planter og med hinanden. Dernæst introduceres de anvendte metoder til at studere disse interaktioner.
Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:

Viden:
• Beskrive de mekanismerne der ligger bag interaktionen mellem sygdomsfremkaldende mikroorganismer og planter samt den grundlæggende biologi og interaktionen mellem disse organismer.
• Beskriv hvordan disse mekanismer påvirke mikroorganismers økologi og udvikling af plantesygdomme.
• Beskrive de molekylære mekanismer bag planters respons på mikroorganismer.

Færdigheder:
• Forklare de biologiske komponenter, der afgør interaktionen mellem vært og patogen, herunder de cellulære strukturer og genetiske elementer .
• Vurdere hvordan den opnåede viden kan anvendes til at bekæmpe patogener og minimere konsekvenserne af plantesygdomme.
• Reflektere over de etiske aspekter ved at anvende bioteknologi og pesticider til sygdomsbekæmpelse.

Kompetencer:
• Diskutere og formidle viden om plantesygdomme for både specialister og ikke-specialister.

Schumann,G.L. and D'Arcy,C.J. (2009) Essential Plant Pathology. Saint Paul: APS Press. ISBN 978-0-89054-381-8

Hockenhull, J., Danielsen, S., de Neergaard, E., Thomsen I. Illustrated Atlas of Fungal Plant Pathogens (Illustrated by N. Leroul).

Det vil blive suppleret med original litteratur, kursus noter og en laboratorie manual

Forelæsninger
Colloquia
Teoretiske øvelser
Praktiske øvelser
Ekskursioner
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
én intern censor
Reeksamen
Mundtlig eksamen ved mindre end 10 studerende til reeksamen
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Kollokvier
 • 27
 • Forberedelse
 • 100
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 3
 • I alt
 • 206