NPLB14001U Genetik

Årgang 2014/2015
Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Kursusindhold

I den teoretiske del vil DNA, genomstruktur og mutationer blive dækket på det molekulære niveau og sat i et genetisk perspektiv. Forelæsnigner vil dække genotype, fænotype, mitosis, meiosis, genetisk udspaltning, koblingsanalyse, kvantitativ- og populations genetik, replikation, transkription translation og genregulering.

Målbeskrivelser

Kursets mål er at give de studerende forstålese af genetik fra DNA, genomstruktur, molekylære markører, genetisk udspaltning, koblingsanalyse og genekspression til kvantitativ- og populations genetik.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
 

Viden:
Udvise forståelse for DNA som den basale enhed for genetisk nedarvning og genetisk variation.
Forstå koblingen mellem genotype og fænotype.
Forstå replikation, transkription og translation samt genregulering.
Udføre genom karakteristik og koblingsanalyser.
Forstå kvantitativ- og populations genetik.


Færdigheder:
Vurdere genetiske redskaber i forhold til mikrobiel-, plante- og dyre-forædling og populations analyser.
Vurdere og anvende genetik til at løse videnskabelige problemer og forstå den rolle genetik spiller i biokemi, fysiologi, morfologi og biodiversitet.

Kompetencer:
Demonstrere forståelse for og brug af statistiske metoder i genetisk forskning.
Demonstrere evne til at bruge, overføre og evaluere genetiske problemstillinger i forædling, koblkingsanalyse, genotypning og anlayse af populationsstrukturer.
Vise kendskab til og forståelse af etik i relation til brugen af genetik og transgener i forædlingsprocesser.

BL Hartl and EW Jones: Essential Genetics, A Genomics Perspectives, Publ. Jones and Bartlett Publishers, 5.ed 2011.

Genetik består af 40% teoretisk undervisning, 25% opgaveløsning, 10% laboratorie-øvelser samt 25% case studier der vil blive udført i projektgrupper. Forelæsningerne vil blive varetaget af undervisere fra flere institutter. Undervisere fra de deltagende institutter vil vejlede grupper i ders case projekter afhængig af emnevalg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 85
 • Forelæsninger
 • 37
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 25
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
Indstilling til eksamen forudsætter godkendt case-rapport og laboratorie-rapport.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse.