NIFB14002U  Anvendt spilteori

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Applied Game Theory

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold

Det økonomiske system er grundlæggende et resultat af millioner af beslutninger. Spilteori beskæftiger sig med strategiske beslutninger - dvs. beslutninger hvor man også skal tage højde for andres beslutninger, fordi resultat afhænger af alle involverede. Spilteori er derfor relevant for beslutninger lige fra international politik til dyrs eller planters overlevelses strategier.

I dette kursus vil vi dog primært fokusere på økonomiske anvendelser. Det indebær både de traditionelle økonomiske anvendelser (fx oligopol modeller, prisdiskrimination mv), men også anvendelser der er særligt relevante for indenfor miljøøkonomi og udviklingsøkonomi (fx principal-modeller). 

Spilteori kan opdeles i fire forskellige underkategorier; Spil med og uden dynamik og spil med fuld eller asymetrisk information. Vi kommer i dette kursus igennem alle underkategorier, og vi vil også se på anvendelser indenfor hver kategori af spil.

Spilteori er traditionelt en normativ teori – dvs. hvordan man ”bør” tage beslutninger ud fra en logisk (rationel) tilgang. Denne normative tilgang tager udgangspunkt i traditionel nyttemaksimering, som læres på de fleste grundlæggende kurser i mikroøkonomi. Dette er imidlertid ikke altid en rimelig antagelse, og vil derfor i kurset også kigge på mere realistiske modeller for beslutningsadfærd. 

Området kaldes Behavioral Economics og i de senere år har den økonomiske videnskab i et samspil med psykologien opnået store fremskridt på den front. Vi vil i kurset stifte bekendtskab med flere af teorierne (bl.a. Reference-Dependent Preferences, Present Bias) men også se på hvordan området har indflydelse på spilteori (Behavioral Game Theory).

Målbeskrivelser

Kurset hovedmålsætning er at give en grundlæggende forståelse for formaliseret analyse af beslutningsproblemer ved brug af spilteori og modeller for adfærd.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Forstå de grundlæggende principper i logisk/spilteoretisk analyse af beslutninger.
- Være fortrolig med økonomiske anvendelser af spilteori.
- Have kendskab til deskriptive modeller for beslutningstagning

Færdigheder:
- Opstille og anvende spilteoretiske modeller til analyse af forenklede økonomiske problemstillinger. 
- Forholde sig kritisk til antagelser.

Kompetencer:
- Angribe beslutningsproblemer med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang.

En grundbog indenfor spilteori (Det kunne være Robbert Gibbons - A primer in Game Theory), samt div. materiale oploaded til Absalon.

Mindst et grundlæggende kursus i mikroøkonomi
Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af de 9 uger vil der forekomme en opgaveaflevering.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
Godkendelse af en opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Forberedelse
 • 126
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206