NDAB11006U  Sundheds-it: System udvikling og databaser

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Health Informatics: Systems Development & Databases

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

At give deltagerne kendskab til og forståelse for elementære elementer i udviklingen af it-systemer i sundhedssystemet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • analysere og designe en mindre sunheds-it applikation. Dette inkluderer kendskab til kravspecifikation, use-cases og domænemodellering i forbindelse med analysen og design klassediagrammer, aktivitets- og sekvensdiagrammer i forbindelse med design
 • programmere en mindre sundheds-it applikation
 • beskrive og dokumentere en applikation
 • kendskab til sundhedsfaglige begrebssystemer
 • skabe en datamodel og realisere denne i en relationel database. Deltagerne skal have kendskab til modellering af data og business constraints, samt realisering af både logiske og abstrakte modeller.
 • anvende en relationel database, herunder introduktion til SQL.
 • have kendskab til problemstillinger i forbindelse med dataudveksling
 • udveksle data vha. XML. Indføring i XML for understøttelse af interaktion mellem forskellige systemer/aplikationer
Bestået Kursus i introduktion til it og sundhed
Forelæsninger, øvelser, workshops og virksomhedsbesøg samt afleveringsopgaver
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Mundtligt forsvar af synopsis udarbejdet på baggrund af opgaver stillet gennem kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • analysere og designe en mindre sunheds-it applikation. Dette inkluderer kendskab til kravspecifikation, use-cases og domænemodellering i forbindelse med analysen og design klassediagrammer, aktivitets- og sekvensdiagrammer i forbindelse med design
 • programmere en mindre sundheds-it applikation
 • beskrive og dokumentere en applikation
 • kendskab til sundhedsfaglige begrebssystemer
 • skabe en datamodel og realisere denne i en relationel database. Deltagerne skal have kendskab til modellering af data og business constraints, samt realisering af både logiske og abstrakte modeller.
 • anvende en relationel database, herunder introduktion til SQL.
 • have kendskab til problemstillinger i forbindelse med dataudveksling
 • udveksle data vha. XML. Indføring i XML for understøttelse af interaktion mellem forskellige systemer/aplikationer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Eksamen
 • 20
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Forberedelse
 • 126
 • I alt
 • 206