NDAB11006U Sundheds-it: System udvikling og databaser

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Health Informatics: Systems Development & Databases

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

At give deltagerne kendskab til og forståelse for elementære elementer i udviklingen af it-systemer i sundhedssystemet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • analysere og designe en mindre sunheds-it applikation. Dette inkluderer kendskab til kravspecifikation, use-cases og domænemodellering i forbindelse med analysen og design klassediagrammer, aktivitets- og sekvensdiagrammer i forbindelse med design
 • programmere en mindre sundheds-it applikation
 • beskrive og dokumentere en applikation
 • kendskab til sundhedsfaglige begrebssystemer
 • skabe en datamodel og realisere denne i en relationel database. Deltagerne skal have kendskab til modellering af data og business constraints, samt realisering af både logiske og abstrakte modeller.
 • anvende en relationel database, herunder introduktion til SQL.
 • have kendskab til problemstillinger i forbindelse med dataudveksling
 • udveksle data vha. XML. Indføring i XML for understøttelse af interaktion mellem forskellige systemer/aplikationer
Bestået Kursus i introduktion til it og sundhed
Forelæsninger, øvelser, workshops og virksomhedsbesøg samt afleveringsopgaver
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Forberedelse
 • 126
 • Forelæsninger
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Mundtligt forsvar af synopsis udarbejdet på baggrund af opgaver stillet gennem kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • analysere og designe en mindre sunheds-it applikation. Dette inkluderer kendskab til kravspecifikation, use-cases og domænemodellering i forbindelse med analysen og design klassediagrammer, aktivitets- og sekvensdiagrammer i forbindelse med design
 • programmere en mindre sundheds-it applikation
 • beskrive og dokumentere en applikation
 • kendskab til sundhedsfaglige begrebssystemer
 • skabe en datamodel og realisere denne i en relationel database. Deltagerne skal have kendskab til modellering af data og business constraints, samt realisering af både logiske og abstrakte modeller.
 • anvende en relationel database, herunder introduktion til SQL.
 • have kendskab til problemstillinger i forbindelse med dataudveksling
 • udveksle data vha. XML. Indføring i XML for understøttelse af interaktion mellem forskellige systemer/aplikationer