NDAB11001U Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller it-projektledelse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Project in Human – Computer Interaction or IT-Project Management

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed
Kursusindhold

Kurset skal give de studerende mulighed for selvstændigt at løse en praktisk orienteret opgave inden for menneske-datamaskine interaktion eller organisation og ledelse af it-projekter i sundhedssektoren.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • kombinere relevant viden i en beskrivelse af et afgrænset konkret problem indenfor HCI eller systemudvikling i sundhedssektoren og af styrker og svagheder ved tidligere forsøg på løsning af problemet.
 • kombinere empiriske resultater opnået ved eksplicit beskrevne metoder og eksisterende faglig viden, så de bidrager til løsning af problemet.
 • give en sammenhængende og præcis beskrivelse af og begrundelse for væsentlige dele af den konkrete løsning, eller af de generelle muligheder for at løse problemet.
 • vurdere, på hvilke områder det er lykkedes at løse problemet, og på hvilke områder det ikke er lykkedes, og kunne påpege eventuelle begrænsninger eller svagheder i løsningen.
 • skrive en sprogligt og strukturelt velskrevet rapport med relevante illustrationer og referencer, som følger en etableret standard.
Bestået Kursus i menneske-datamaskine interaktion, eller
Bestået Kursus i it-projektledelse.
Projektarbejde med individuel eller gruppevis vejledning og 1-3 deltagere i hver gruppe
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Projektarbejde
 • 55,5
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 67,5
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • kombinere relevant viden i en beskrivelse af et afgrænset konkret problem indenfor HCI eller systemudvikling i sundhedssektoren og af styrker og svagheder ved tidligere forsøg på løsning af problemet.
 • kombinere empiriske resultater opnået ved eksplicit beskrevne metoder og eksisterende faglig viden, så de bidrager til løsning af problemet.
 • give en sammenhængende og præcis beskrivelse af og begrundelse for væsentlige dele af den konkrete løsning, eller af de generelle muligheder for at løse problemet.
 • vurdere, på hvilke områder det er lykkedes at løse problemet, og på hvilke områder det ikke er lykkedes, og kunne påpege eventuelle begrænsninger eller svagheder i løsningen.
 • skrive en sprogligt og strukturelt velskrevet rapport med relevante illustrationer og referencer, som følger en etableret standard.