NDAA12001E Eksamen i sundhedsrelateret velfærdsteknologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Exam in Wellfare Technology in a Healthcare Context

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i it og sundhed
Kursusindhold

I eksamen evalueres Kursus i sundhedsrelateret velfærdsteknologi

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 50
 • Forelæsninger
 • 40
 • Projektarbejde
 • 40
 • Vejledning
 • 7
 • I alt
 • 138
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig prøve med 30 minutters forberedelse baseret på projektrapport.
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering af projektrapport
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle, dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Redegøre for den aktuelle udvikling indenfor sundhedsrelateret velfærdsteknologi
 • Vurdere anvendeligheden af nuværende og fremtidig IKT løsninger i en specifik behandlingsmæssig sammenhæng på baggrund af kvalitativ og/eller kvantitativ viden
 • Selvstændigt genere viden om et specifikt behandlingsområde gennem anvendelse af kvalitative metoder
 • Diskutere hvorledes design af IKT-løsninger kan tage hensyn til brugernes specifikke behov og muligheder, herunder hensyntagen til literacy og sygdomsbetingede dysfunktioner
 • Redegøre for forskellige evalueringsmetoder og deres anvendelsesområder i forbindelse med design af sundhedsrelateret velfærdsteknologi
 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige forsknings- og evalueringsmetoder til systemudvikling i en sundhedsvæsenssammenhæng
 • Redegøre for og anvende systemudviklingsmetoder (prototyping, participatory design m.m.)
 • Udvikle et koncept for en sundhedsrelateret velfærdsteknologi på baggrund af relevante data og systemudviklingsmetoder
 • Kritisk diskutere mulige effekter – ønskede og uønskede – af en sådan løsning