LOJB10234U Samfundsøkonomi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Macroeconomics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold

Kurset giver en bred introduktion til grundlæggende og centrale samfundsøkonomiske emner. Disse emner spiller samtidig en central rolle i den offentlige debat, og er af afgørende betydning for det økonomiske klima, som den enkelte virksomhed og forbruger befinder sig i.

Kurset kan anvendes både som en afrundet introduktion til de mest basale samfundsøkonomiske problemstillinger og som et fundament for videregående samfundsøkonomiske studier.

Blandt de økonomiske spørgsmål som kurset omhandler, er:

Hvad bestemmer den samlede produktion og beskæftigelse i samfundet? Hvorfor bliver priserne ved med at stige? Hvilken rolle spiller udenrigshandel for samfundet? Er betalingsbalancen et problem? Hvorfor svinger økonomiske størrelser som fx arbejdsløshed over tid? Hvilken rolle spiller nationalbanken og de private banker? Hvilken rolle spiller rente og valutakurs? Kan staten styre økonomien, fx arbejdsløshed, betalingsbalance, rente og valutakurs, og bør den overhovedet forsøge?

Emnerne, der behandlesnationalregnskabet, bestemmelsen af nationalindkomsten i en åben og lukket økonomi, pengemarkedet, herunder pengeefterspørgsels og pengeudbud, sammenhængen mellem vare- og pengemarkedet, arbejdsmarkedet og dets samspil med de øvrige markeder, inflation og inflationsteorier, valutamarkedet og dets samspil med de øvrige markeder, penge- og finanspolitik i situationer med faste og flydende valutakurser og forskellige valutakurssystemer.

Målbeskrivelser

Viden
- udvise kendskab til størrelsesforholdene for dansk økonomi
- udvise kendskab til forskellige samfundsøkonomiske problemstillinger

Færdigheder
- definere centrale nationalregnskabsbegreber
- gøre rede for det økonomiske kredsløb
- opstille og analysere grafisk en model for en lukket økonomi på kort sigt
- opstille og analysere grafisk en model for en åben økonomi på kort sigt, herunder betydningen af forskellige valutakurssystemer
- opstille og analysere en model for, hvordan tilpasningen til kortsigtede stød foregår over tid
- analysere forskellige former for økonomisk politik i modellerne
- analysere eksogene ændringer i de økonomiske modeller

Kompetencer
- bedømme og diskutere forskellige former for økonomisk politik i de forskellige modeller
- perspektivere brugen af økonomiske modeller, deres styrker og svagheder

Annonceres på Absalon ved kursets begyndelse

Kompetencer i indledende mikroøkonomi som kan fås gennem f.eks. kurserne Indledende Økonomi eller Mikroøkonomi på SCIENCE
Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, teoretiske øvelser og diskussion af aktuelle økonomiske problemstillinger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 155
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 8
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
ingen
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lommeregner med slettet hukommelse er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

Der testes i hele målbeskrivelsen