LBIB10188U Grundlæggende plantebiologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Basic Plant Biology

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
BAcheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Kursusindhold


Forelæsningerne fokuserer på forholdet mellem funktion og struktur i frøplanter på organ-, vævs- og celleniveau og giver en grundlæggende forståelse af de fysiologiske processer som koordinerer plantens vækst og udvikling. Herudover lægges der vægt på de vegetative og florale organers opbygning, herunder forskellen på nøgenfrøede, tokim- og enkimbladede planter. Dette inkluderer: Den hierarkiske opbygning af plantens krop. Planteorganers funktion. Celle- og vævstyper. Udvikling og struktur af den primære rod, stængel og blad. Sekundær vækst i rod og stængel. Ledningsvævets funktioner. Optagelsesveje og transportmekanismer for vand og opløste uorganiske og organiske substanser. Plantehormoner og eksterne vækstfaktorer (lysperception, døgnrytmer, fotoperiodisme). Fyllotaksi og bladbevægelse. Blomstens anatomi, befrugtningen og struktur af frugt og frø. Kontrol af blomstring.

Målbeskrivelser

Kursets formål er at give en forståelse af forholdet mellem funktion og struktur i frøplanter på organ-, vævs- og celleniveau. På kurset opnås desuden en grundlæggende forståelse af de fysiologiske processer som koordinerer plantens vækst og udvikling.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Beskrive planters grundlæggende livsprocesser og opbygning, herunder de generelle biologiske principper der styrer udvikling.
- Identificere og navngive vigtige strukturer i planter.


Færdigheder:
- Arbejde med et mikroskop, herunder at lave og farve mikroskopiske snit.
- Vurdere indre og ydre vækstfaktores indvirkning på plante vækst og udvikling.


Kompetencer:
- Fortolke mikroskopiske præperater, i relation til planters struktur og funktion.
- Forstå og fortolke biologisk information på et grundlæggende niveau

1) Taiz and Zeiger (2006) Plant Physiology 5th ed.
2) Kompendium som indeholder 'Section 5: The Angiosperm Plant Body: Structure and Development' (from Raven et al. 2005) og Martens and Schulz: Lab Manual for Plant Anatomy.

Litteraturhenvisninger er under forbehold, det endelige valg angives i Absalon før blokstart. 

Kurset består af forelæsninger, uddybende teoretiske øvelser, samt praktiske øvelser, der omfatter fremstilling af præparater til mikroskopi, histologiske farvemetoder, mikroskopisk analyse af præparater og dokumentation af givne strukturer ved tegning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 33
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 71
 • Vejledning
 • 46
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
Deltagelse i min. 4 ud af 6 praktiske øvelser og beståelse af projekt (rapport + præsentation)
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen