HTYA00911U Tysk - Tysk litteraturhistorie 2

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

German history of literature 2

Kursusindhold
I kurset gennemgås hovedlinjer i tysk litteraturhistorie fra ca. 1740 til 1900 gennem læsning af en række litterære hovedværker fra perioden, suppleret med litteraturhistoriske fremstillinger.

Primærlitteratur (foreløbig): J.W.v Goethe. Die Leiden des jungen Werther. Paralleldruck der beiden Fassungen 1774 und 1787, Reclam. G.E. Lessing: Emilia Galotti, Reclam. E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann, Suhrkamp Basisbibliothek.

Georg Büchner: Woyzeck.  Suhrkamp Basisbibliothek.

Litteraturhistorie: Bengt Algot Sørensen (udg): Geschichte der deutschen Literatur, Bd. I und II, Beck 2012.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Tilvalgsstuderende skal følge undervisningen i tekstanalyse + fællesforlæsninger - se kursus HTYB0T081U
Der er samlet eksamen til 7,5 ECTS
Kriterier for bedømmelse