HTYA00871U Tysk - Tysk litteraturhistorie 1

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

German - German History of Literature 1

Kursusindhold

I kurset gennemgås hovedlinjer i tysk litteraturhistorie fra 1900 til i dag, gennem læsning af en række litterære hovedværker fra perioden, suppleret med litteraturhistoriske fremstillinger. Undervisningsformen er holdundervisning, suppleret med tutorial samt fællesforelæsninger i litteraturteori.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 204,75