HTYA00831U  Tysk - Litteratur: Tekstanalyse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Literature: textanalysis

Kursusindhold
Kurset giver en indføring i analyse og fortolkning af litterære tekster. Centrale tekstanalytiske begreber introduceres og øves i læsningen af eksemplariske tysksprogede tekster. Desuden vil generelle teoretiske og metodiske problemstillinger i litteraturfortolkningen blive diskuteret, herunder de problemer, som behandles i forelæsningsrækken "Introduktion til tekstanalyse". Undervisningsformen er holdundervisning, i løbet af semesteret udbydes en skriveøvelse som forberedelse til eksamen.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 204,75