HTYÅ00841U ÅU TYS - Modul 3: Sprog og tekster 2

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Tysk - Modul 3: Sprog og tekster 2

Kursusindhold

 


Indhold:

Medier og oversættelse:


På kurset arbejdes der teoretisk og metodisk reflekteret med oversættelse i forhold til specifikke medier og genrer, som der introduceres til med et sprogligt-kontrastivt fokus. Der øves oversættelse af tekster fra tysk til dansk, tekster som indgår i en kontekst, der skal tages hensyn til. Der arbejdes videre med grammatiske problemstillinger af relevans for sprogparret. Kurset introducerer endvidere til en lang række uundværlige hjælpemidler for moderne, professionelle oversættere – og for sproglig analyse – af både trykt og elektronisk art. Den oversatte tekst suppleres af en kommentar, som forholder sig til strategi, problemer undervejs og brug af hjælpemidler. Kurset tilstræber en så høj grad af autenticitet som muligt i forhold til virkelighedens oversættelsesopgaver

Sproglig analyse:

Kurset introducerer til sproglig analyse og øver ord- og sætningsanalyse, dvs. der arbejdes med orddannelse, bøjning, sætningsled og ledstilling. Desuden fokuserer kurset på nogle af de problemer, danske læsere typisk har med læsning af tyske tekster, og giver nogle teknikker til, hvordan man undgår dem

 

Holdundervisning
Kan også tages som BA-tilvalg 2012
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0