HSSA03551U  SPS; Sprogpsykologisk formidling

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Psychology of Language Use as a Basic for Academic and Professional Communication – in theory and

Uddannelse
Sprogpsykologi
Kursusindhold

Modulet anlægger teoretiske og praktiske perspektiver på emnet formidling. Det indebærer introduktion til teoretiske problemstillinger, som beskriver formidlingsmæssige udfordringer, herunder: formål, forståelighed, målrettethed, interessekonflikter, hukommelsesaspekter, subjektivitet og idiosynkrasier. Det indebærer også, at deltagere opnår praktisk erfaring gennem tilvejebringelsen af egne formidlingsprodukter.
Endelig indebærer det integration af teoretiske og praktiske perspektiver igennem refleksion over egen praksis  

Der gennemgås ved holdundervisning suppleret med gruppearbejde udvalgte eksempler på vellykket formidling. De studerende trænes i selv at opspore instruktive eksempler på formidling. Kursets teoretiske del sigter mod grundlag for udformningen af en formidlingsopgave. Arbejdet med at give og at modtage brugbar feedback trænes både i grupper og på holdet som helhed
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri, mundtlig sagsfremstilling med synopsis efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5