HSSA03371U  SPS; Særligt studeret emne B, Fælles forståelse i ansigt-til-ansigt interaktion

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Shared understanding in face-to-face interaction

Kursusindhold

Dette kursus beskæftiger sig med sprogpsykologiens kerneområde, nemlig mulighederne for at opnå fælles forståelse gennem sproget. Kurset er tilrettelagt så dette og studieordningens  Modul 2: Indføring i sprogpsykologi – forståelsens psykologi supplerer hinanden. Modul 2 anlægger et psykologisk perspektiv på spørgsmålet om forståelse og dette kursus anlægger et interaktionsanalytisk perspektiv på det.

Interaktionsanalysen gør det muligt at fremanalysere en lang række forhold der er centrale for deltageres muligheder for at forstå hinanden. For bare at nævne et par af sådanne forhold: hvordan tilpasser man sine replikker, så de tager højde for hvad ens samtalepartner lige har sagt og i øvrigt forventer at høre? Hvordan opdager og udreder man en misforståelse? Hvilke forhold begrænser mulighederne for at forstå hinanden – fx fysisk/social afstand, sproglige barrierer, indforståethed, interesser, forskellige forudsætninger, relationelle konflikter etc.?

Kurset vil i særdeleshed trække på den interaktionsanalytiske tradition der kaldes konversationsanalyse. Kursusdeltagere kan forvente en grundlæggende introduktion til denne tradition. Introduktionen vil have ’hands-on’ karakter. Det vil være en forudsætning for at følge kurset og aflægge eksamen i det at man som deltager selv indsamler samtaledata. Disse data behandler kursusdeltagere i overensstemmelse med konversationsanalysens kendetegn, dvs. udskriver talen omhyggeligt og udforsker dens rigdom af detaljer grundigt og med et åbent sind.

Kursets målsætning er således at udstyre deltagere med interaktionsteoretiske evner til reflektere over mulighederne for at opnå fælles forståelse gennem sproget. Endvidere er det målsætningen at udstyre deltagere med analytiske og metodiske evner til at selv at foretage undersøgelser af mundtlig interaktion. Disse to evner vil tilsammen styrke deltageres akademiske kompetencer og dermed eksempelvis hjælpe i en kommende specialeskriveproces. Da der er tale om generelle og omsættelige mål, vil evnerne også kunne udnyttes efterfølgende i erhvervslivet, bl.a. til - på et akademisk grundlag - at forholde sig til hvad der er ’på færde’ når medarbejdere kommunikerer mundligt med hinanden og/eller med kunder eller klienter.

 

 

Af hensyn til fleksibilitet vil der ikke foreligge et trykt kompendium. Den første måned vil vi læse en række på forhånd fastlagte tekster som er gratis  tilgængelige for KU studerende via det kongelige bibliotek. Derefter vil pensum variere i forhold til studerendes interesser som forventes at svare til deres arbejde med at studere autentiske optagelser af samtaler. Deltagere bedes dog på forhånd anskaffe sig følgende  grundbog: Femø Nielsen & Beck Nielsen (2005): Samtaleanalyse. Samfundslitteratur

 

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5