HSPFIELD15 Spansk sprog i feltarbejde

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Spanish for fieldwork

Kursusindhold

Dette kursus er et intensivt sprogforløb, der skal klæde studerende på til at lave feltarbejde i spansktalende lande. På tværs af KU laver studerende feltarbejde både som en obligatorisk del af deres studier og som valgfrie emner, og der opleves især i disse år en stor interesse for feltarbejde i Latinamerika. Afgørende for et vellykket feltarbejde er tilstrækkelige sproglige evner. Sproget er væsentligt, dels i forhold til at kunne begå sig i felten og etablere de relevante kontakter, dels for forståelsen af hvad der foregår i felten og hermed for indsamling og validering af data. Kursets fokus vil derfor være tale, lytte og forstå, altså sproget som det anvendes i praksis. De studerende får dermed mulighed for at forberede sig på de sproglige situationer, der måtte opstå under deres individuelle projekter (præsentation af eget projekt, kommunikation med myndigheder, gennemførelse af interview, udarbejdelse af spørgeskemaer mm). Kurset henvender sig til studerende på hele KU og er desuden tænkt som en mulighed for at skabe et forum for studerende med fælles faglige interesser på tværs af universitetet.

Forudsætninger: Kurset henvender sig til studerende, der planlægger at gennemføre feltarbejde på spansk uden tolk og forudsætter derfor basalt kendskab til spansk sprog.

Kurset er vederlagsfrit og ikke meritgivende.

Holdundervisning med øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 16
  • Forelæsninger
  • 16
  • I alt
  • 32