HSPB10441U Spansk - Syntaktisk analyse (tilvalg)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Syntactical analysis

Kursusindhold

På kurset trænes den studerende i syntaktisk analyse og skriftlig produktion af spansk. I løbet af semestret beskrives den terminologi og de redskaber som anvendes i den syntaktiske analyse. Den syntaktiske analyse trænes gennem øvelser. Centrale grammatiske problemer gennemgås med udgangspunkt i oversættelsesøvelser.

Materiale: omfang svarende til: Jan Mogensen, Spansk Grammatik + Ebbe Spang-Hanssen: Grundkursus i grammatik.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 26,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 68,25