HSPB00561U Spansk - Sprog og IT

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Spanish - Language and IT

Kursusindhold

På kurset trænes den studerende til på et elementært niveau at anvende it-redskaber der er særligt relevante på et sprogstudie, navnlig brug af et sprogkorpus.

Efter at have bestået dette fagelement får den studerende et særskilt it-certifikat der afspejler at fagelementet rummer it-certifikatets fire kompetencekategorier inden for ’Hands on it – teknikker og funktioner’, ’It i faglig kontekst’, ’It-begrebskendskab’ og ’Kritisk, strategisk og kreativ brug af it’
Holdundervsning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 108,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 136,5