HSPA00581U Spansk - Anvendt fonetik og mundtlig sprogfærdighed

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Spanish - Applied phonetics

Kursusindhold

Gennemgang af elementære regler for udtale af spansk, set i relation til typiske fejl for dansk andetsprogstilegnelse af spansk. Formålet med dette kursus er at de studerende skal have kendskab til de udtalefejl en dansker typisk laver og kunne korrigere dem. For at kunne det, skal de kende de basale spanske udtaleregler, og specielt de regler der karakteristisk adskiller sig fra de tilsvarende danske. Undervisningen er baseret på lærergennemgang og lytte/udtaleøvelser.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 108,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 136,5