HSPA00511U Spansk - Grammatik og kognition

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Grammar and cognition

Kursusindhold

Vi vil på dette kursus fokusere på en række særligt karakteristiske problemstillinger i spansk grammatik, med særligt henblik på deres identifikation og analyse og den sprogteoretiske ramme Der lægges særligt vægt på systematik, argumentation og klarhed i fremstillingen af disse problemstillinger. Der vil også i et vist omfang lægges vægt på den grammatiske indsigts praktiske anvendelighed. Der laves løbende opgaver/øvelser i læsegrupper som forberedelse til og en integreret del af undervisningen

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 204,75