HSPÅ00611U ÅU SPA - Modul 3: Basissprog II og tekstanalyse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Spansk - Modul 3: Basissprog II og tekstanalyse

Kursusindhold

Indhold:

 

 

 

 

 

Elementær grammatik    


Kursusforløb hvor vi træner brugen og forståelsen af de grundlæggende grammatiske regler i spansk grammatik. I løbet af semestret gennemgås de grundlæggende regler for spansk morfologi og syntaks, og vi vil arbejde med de enkelte sætningsdeles funktion i forhold til hinanden og til sætningens helhed. Desuden vil vi fortsætte med sætningsanalyse som vi kender det fra kurset i efterårssemestret.

 

 

 


Skriveværksted

Hensigten er at øve den skriftlige sprogfærdighed ved at producere resuméer af læste spanske tekster. I løbet af kurset læses f.eks. avisartikler, essays og taler på spansk, hvis struktur analyseres i timerne med henblik på at syntetisere de fremstillede ideer. Der fokuseres på tekstens komposition og det sproglige udtryk (korrekt grammatik, ordforråd, tegnsætning, o.l.). Der afleveres et antal skriftlige besvarelser i løbet af kurset. Evt. kan dele af materialet hidrøre fra eller relatere sig til kurset Introduktion til Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag.
 

Tekstanalyse

Undervisningen består af en forelæsningsrække og af holdundervisning på faget. I forelæsningsrækken fremstilles en række centrale teoretiske problemstillinger vedrørende tekstanalysen. På holdøvelserne diskuteres og øves anvendelsen af de teoretiske elementer. Hver studerende skal medvirket ved et oplæg i forbindelse med holdundervisningen. Der udbydes tekstanalyse forelæsninger som supplering til kurset

 

 

Holdundervisning
Kan også tages som BA-tilvalg 2012 - Modul 2
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0