HRKÅ10011U ÅU REN Modul I: Renæssancestudier I: Italiensk renæssance AFLYST

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Renaissance Studies I: Italian Renaissance

Uddannelse
Renæssancestudier
Kursusindhold

Kurset giver en almen introduktion til renæssancen som begreb og periode. Undervisningsforløbet giver indblik i den italienske renæssance ca. 1400-1550. I løbet af kurset behandles en række grundlæggende begreber, som har været diskuteret i forhold til renæssancen; fx opfattelse af individet og virkelighedssyn, naturopfattelse, verdensbillede, opdagelsesrejser, mikrokosmos og makrokosmos samt astrologi. Kurset beskæftiger sig desuden med bydannelse og modsætningen by/land, humanisme, reception af antikken, rumopfattelse, teoridannelse på akademierne, sekularisering, dialektikken nationalt og internationalt, forholdet mellem latin og modersmål, diskussioner om det korrekte nationalsprog, med mere. Den kulturhistoriske udvikling vil blive placeret i en historisk kontekst. Der bliver inddraget primærmateriale i form af billeder, monumenter og originaltekster (som oftest i oversættelse). I tilknytning hertil arbejdes der uddybende med et mere specifikt område efter aftale med underviseren.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0