HNOB15042U  DAN; Praktisk kulturformidling (Kun BA-TV)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Practice of Cultural Promotion

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5