HLIK03212U  LIN; Kognitiv-funktionel lingvistik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cognitivefunctional

Uddannelse
Lingvistik
Kursusindhold

Kandidaten skal kunne fremstille et syntaktisk, morfologisk eller leksikalsk område i et specifikt sprog inden for en kognitiv-funktionel og typologisk ramme.

Kurset tilrettelægges som holdundervisning med læsning og diskussion af
teoretisk kognitiv-funktionel og typologisk litteratur og specialfremstilling.
De studerendes vælger lidt inde i kurset det område de individuelt vil
skrive opgave om, og får lejlighed til mundtligt at fremlægge og diskutere
foreløbige resultater af deres eget arbejde med det valgte område på kurset.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri, skriftlig hjemmeopgave.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5