HLIB10462U  LIN; Introduktion til programmering

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introduction to programming

Uddannelse
IT & Sprog
OBS: KURSET UDBYDES IKKE I EFTERÅRSSEMESTRET 2014!
Kursusindhold

I kurset gennemgår vi de grundlæggende begreber og teknikker inden for programmering med fokus på behandling af tekster. De studerende vil lære at analysere tekstrelaterede problemstillinger og identificere metoder til at løse dem via computerprogrammer. De vil kunne forstå og tilpasse programmer til behandling af tekster, samt selv løse programmeringsopgaver.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende (herunder bl.a. øvelser, som de studerende vil løse i timen med vejledning af underviseren, eller oplæg fra de studerende).
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0