HLIB10452U  LIN; Informationssøgning - forstår Google hvad vi spørger om?

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Information retrieval

Uddannelse
IT & Sprog
Kursusindhold

Hvordan fungerer moderne søgemaskiner, og hvordan kan de blive bedre? Virker de lige så godt for dansk som for engelsk? Finder vi altid det vi søger efter, eller finder vi noget andet der er lige så godt? I kurset kommer vi bag om teknologien i søgemaskiner som Google, og vi undersøger bl.a. hvordan søgemaskiner i dag tilpasses vores tidligere søgninger og øvrige færden på nettet. Vi ser især på de sproglige aspekter af informationssøgning og lærer hvordan de betydningsbærende ord i en tekst tagges sådan at man med sproglig analyse kan forbedre søgeresultaterne. Vi afprøver nye søgeredskaber så som Google Books Ngram Viewer som muliggør søgninger i Googles enorme digitale bibliotek. Kurset kombinerer en sproglig/humanistisk tilgang med teknologisk ”hands-on”, så du får samtidig nogle basale it-færdigheder og lærer at udforme enkle søgerutiner i programmeringssproget Python. NB: Der kræves ingen forkundskaber i programmering.

 

NB: Der kræves ingen forkundskaber i programmering.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende (herunder bl.a. øvelser, som de studerende vil løse i timen med vejledning af underviseren, eller oplæg fra de studerende).
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave

Bemærk venligst:
Den bundne hjemmeopgave i Informationssøgning stilles medio december, mens den bunde hjemmeopgave i Introduktion til sprogteknologi stilles primo januar. Der vil derfor være et begrænset overlap mellem de to treugersopgaver.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5