HLIB00591U  LIN; Lingvistiske teorier

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Linguistic theories/

Uddannelse
Lingvistik
Kursusindhold

Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder de studerende har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog, Semantik og pragmatik og Akustisk analyse. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes de studerendes forståelse for lingvistik som en videnskabelig disciplin med gennemgående temaer der fortrænges eller bringes frem i lyset og belyses på forskellige måder til forskellige tider.


 

Holdundervisning
Lingvistiske teorier er en del af Lingvistisk videnskabsteori.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206