HLIB00571U  lin; Grammatisk analyse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Grammatical analysis

Uddannelse
Lingvistik
Kursusindhold

Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder de studerende har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog og Semantik og pragmatik. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes de studerendes færdighed i og forståelse for lingvistisk analyse gennem bevidst stillingtagen til alternative analyser. Træningen i analyse af data fra ukendte sprog udvides i forhold til modulet Introduktion til lingvistik.

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/lingvistik_ba.pdf

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Se studieordning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5