HLIB00521U  LIN; Dansk sprog

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Danish language

Uddannelse
Lingvistik
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i dansk fonetik, morfologi og syntaks. Desuden præsenteres debatter om sprogrigtighed, sprogholdninger og sprogpolitik.

Målbeskrivelser

Eksaminanden skal kunne

§ analysere danske sætninger grammatisk i materiale og funktion og danske ord morfologisk

§ lydskrive danske ord i IPA

§ belyse et sprogrigtighedsproblem i dansk ud fra en viden om argumenter i sprogrigtighedsdebatten

§ kommentere typiske sprogholdningsspørgsmål i den danske debat på et fagligt underbygget grundlag

§ forholde sig kritisk og fagligt underbygget til sprogpolitiske spørgsmål i det danske samfund.Se studieordningen: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​lingvistik_ba_2008_2010_2011.pdf/​
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave, 12 – 15 ns, alle hjælpemidler tilladt, kun individuel.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5