HLIA03241U  LIN/DAN; Sociolingvistik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Sociolinguistic Subject

Uddannelse
Dansk, Lingvistik
Kursusindhold

Kurset udbydes som KA-emne i forbindelse med et intensivt kursus i sociolingvistik som finder sted i uge 11 eller 12. Det intensive kursus er både for KA-studerende og internationale phd.-studerende og her vil internationale forskere undervise i forskellige sociolingvistiske emner. Inden det intensive kursus køres et undervisningsforløb for KA-studerende på 4 x 3 timer. Hvis man tilmelder sig kurset, skal man altså kunne følge både det introducerende KA-forløb og det intensive kursus.

Det indledende undervisningsforløb indeholder en introduktion til sociolingvistik samt case-baserede diskussioner og analyser af datatyper og metoder. Vi planlægger indholdet på kurset, så det peger henimod de temaer der tages op på det intensive forløb af de internationale forskere, men navnene er ikke helt på plads endnu, og derfor kan kurset ikke beskrives meget detaljeret. Vi vil tage udgangspunkt i større sociolingvistiske empiriske projekter udført i de senere år på Københavns Universitet, bl.a. Sprogforandringscentrets korpusbaserede projekter og det etnografisk baserede Amagerprojekt. Vi vil adressere sproglig variation, sammenhænge mellem samfundsstrømninger og lokale anvendelser af sprog, og sammenhænge mellem sprogbrug og identifikationsprocesser.

Det indledende forløb vil klæde de studerende på til at få et effektivt udbytte af det intensive kursusforløb, som vil vare 6 hele dage og bestå af foredrag af internationale forskere, præsentationer af PhD-projekter og workshops. Tanken med at inkludere KA-studerende og PhD-studerende på samme kursus er at opnå en synergieffekt, hvor KA-studerende får et førstehåndsindtryk af arbejdet med empirisk baseret forskning. Det samlede forløb vil forberede den studerende til arbejdet med hjemmeopgaven/synopsen, som vejledes individuelt af underviserne i løbet af foråret.

Der vil foreligge et kompendium ved kursets start

Holdundervisning
Vi begynder i februar med 4 gange 3 timer. I uge 11 eller 12 følger et intensivt kursus med undervisning hver dag, hele dagen.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig aflevering
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5