HLIA00541U  LIN; Semantik og pragmatik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Semantics and pragmatics

Uddannelse
Lingvistik
Kursusindhold

Efter bestået eksamen kan den studerende bruge grundlæggende semantisk terminologi til at analysere og begrunde analysen af indholdsdimensioner i et tilrettelagt sprogligt materiale primært på dansk og engelsk ud fra en forståelse af forskellen på kodet og ikke-kodet betydning. Dette fagelementet træner således især den studerendes analytiske færdighed og evne til nuanceret beskrivelse af sprogligt indhold.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Se studieordningen (BA eller BA-TV)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5