HLIA00511U  LIN; Introduktion til lingvistik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introduction to linguistics

Uddannelse
Lingvistik
Kursusindhold

De lingvistiske deldiscipliner i modulet inkluderer bl.a. historisk lingvistik, typologisk klassifikation af sprog, psykolingvistik (studiet af sprogprocessering), første- og andetsprogstilegnelse og sociolingvistik. I dette modul er fokus på lingvistikkens anvendelsesområder, mens kernedisciplinerne – syntaks, morfologi og fonetik – introduceres gennem arbejdet i dansk i modul II.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5