HKVA10026U  KØN; Følelsernes politik - Skam og kærlighed som kulturelle og politiske fænomener

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The politics of emotion - Shame and love as cultural and political phenomena

Uddannelse
Kønsstudier
Kursusindhold

Traditionelt forstås følelser (affekt) som noget, der står i modsætning til rationel, saglig politik. Sammenblandingen af politik og følelser benævnes ofte som en uheldig brug af ”patos” eller som ”følelsesmanipulation”. Ikke desto mindre kan det politiske felt og den saglige debat måske bedst forstås, hvis det betragtes som grundlæggende sammenvævede med følelser, ja endog som steder hvor bestemte typer politiske og samfundsmæssige følelser konstitueres. Med de to følelser skam og kærlighed som udgangspunkt, undersøger vi en række eksempler på, hvordan følelser kommer til syne i konkrete politiske felter og praksisser, herunder i aktivisme, politiske debatter, kulturprodukter og intime sociale sammenhænge.

Vi skal fx se på kærlighed i relation til migrationsatkivisme, skam i relation til sexarbejdedebatter, diskutere gay pride vs. gay shame og se på tilknytningsbegrebets rolle i adoptionspolitiske diskurser. Hensigten er ikke at afsløre ’følelsernes skjulte spil’, men snarere at undersøge, hvordan følelser fremtræder, benyttes og konstrueres i en række sociale felter. Et spørgsmål vi vil forfølge gennem hele kurset er således, hvad følelser gør ved en given kontekst – dvs. hvordan de performativt handler.

Gennem dette vil vi få lejlighed til at belyse relationen mellem affekt og en række andre fænomener. Hvad er fx relationen mellem videnskab og affekt? Køn og affekt? Rationalitet og affekt? Nation og affekt? Arbejde og affekt? Og hvad er affekternes politiske potentialer og farer?

Vi skal bl.a. læse tekster af: Silvan Tomkins, Eve K. Sedgwick, Ann Cvetkovich, Sara Ahmed, Brian Massumi, J.P. Sartre, Elsbeth Probyn, Lauren Berlan, Clare Hemmings, Judith Butler, Sally Munt, Douglas Crimp, Don Kulick og Jack Halberstam

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5