HKVA03121U  KØN; Kønsforskningen teori og praksis

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Gender Study: Theory and Practice

Uddannelse
Kønsstudier
Kursusindhold

Kurset introducerer til væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning. Vi ser på centrale kønsforsknings­mæssige temaer: Hvilke metoder og spørgsmål har køns­forskningen traditionelt benyttet sig af? Hvilke diskussioner og problemstillinger har formet feltet? Hvad henviser begrebet ”køn” overhovedet til? Er køn noget, man har eller noget, man gør – eller noget helt tredje? Findes der noget sådant som ’det specifikt mandlige’ og ’det specifikt kvindelige’? Og hvad kan man i givet fald forstå ved det? Kan blikket have et køn? Hvilken rolle spiller kroppen og sproget for den måde, vi forstår og kønner verden på? Hvilken betydning har op­fattelser af køn for opfattelser af andre sociale fænomener? Kan køn overhovedet undersøges isoleret eller interagerer det per definition med klasse, race og seksualitet? Hvad har kvinders stilling i samfundet historisk set været og hvilken indflydelse har kvindekampen haft på moderne ligestillingsbegreber? Hvad er ligestilling overhovedet, og opnås det bedst gennem kvoter eller mainstreaming eller noget helt tredje? Mød forskeren i arbejde, læs artikler skrevet af danske og udenlandske fagfolk og se, hvordan de bærer sig ad med at finde nye veje, der fører til stadig nye indsigter. På kurset undersøger vi begrebet ”køn”, som denne størrelse kommer til syne i den sociale, kulturelle og politiske historie samt i forskellige kulturelle produkter. Der vil blive præsenteret en række teorier og retninger her­under bl.a.: Psykoanalyse, maskulinitets­forskning, postkolonial feminisme, queer teori, ­forskels­feminisme, biologi, intersektionalitet, og trans*-teori. Kurset består af konfrontations­timer, øvelser og seminarer.

Bøger som skal anskaffes:

Nina Lykke: Kønsforskning (2008) (kap. 1-5). Kan købes i Academic Books

Kompendium købes i Kompendieudsalget, som ligger i KUA 2 i stueetagen i bygning 11.

E-kompendium: => Se Absalon: adgang via punkt KU.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og
opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
OBS: Kurset indebærer mindst 2-3 heldagsseminarer (fra ca. 10-16). Det kan derfor egne sig dårligt til kombination med andre kurser, som ligger samme dag.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis).
Kriterier for bedømmelse
KA: 7- trins skala

BA: Bestået/ikke bestået
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5