HIVK03083U Vidensmedier, Kbh, Konstituerende valg B

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Knowledge Media and Digitality, Kbh, Constituent elective B

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Modulet vil undersøge og diskutere forskellige former for vidensmediering, der fortrinsvis knytter sig til digitale medier, men perspektiveres i forhold til teoretiske, historiske og kulturelle forhold. Med afsæt i medieteori og -historie præsenteres således medieforståelser og -former samt mediers funktion og brug i sociale og kulturelle rum. Der vil være fokus på bl.a. vidensbegreber, videnskritik, videns- og informationshistorie, digitalisering af kultur og medier, digitale mediers multimodalitet og digitaliseringens betydning for vidensorganisation.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • mediernes roller i informationssamfundet,
 • digitalisering af medierne,
 • digitalitet og medieteorier i relation til videns- og kulturformidling.

færdigheder i:

 • at identificere og analysere mediers funktionalitet og anvendelse af digitalitet,
 • at anvende relevante medieteorier til analyse af konkrete medie-produktioner,
 • analyser, sammenligninger og problematiseringer af medier på et historisk og teoretisk grundlag.

kompetencer i:

 • at vurdere og evaluere digitalt medieret videns- og kulturformidling.
Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Gillespie, T. et al. (2014). Media Technologies. Essays on Communication, Materiality, and Society. MIT Press

Finnemann, N.O. (2011). Digital Media and Mediatization theory. European Journal of Communication

Hepp, A. (2012). The Mediatization of Cultures.

Manovich, L. (2002). The Language of New Media.  
Gruppediskussioner, oplæg ved både undervisere og studerende og summeøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014/2015
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2015