HIVK03072U Informationshåndtering, Aal, Konstituerende valg A

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Information Organizing Processes, Aal, Constituent elective A

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Informationsorganisation omfatter menneskers og maskiners klassifikation, indeksering og beskrivelse af information fx i form af dokumenter (tekst, musik, billede m.v.) og de klassifikationssystemer, tesauri og andre repræsentationsformer, der anvendes hertil.
Modulet er bygget op omkring tre fokusområder 1) en generel introducerende og afgrænsende del af modulets genstandsområde, 2) Indekserings og klassifikationsmetoder, og 3) Semantiske værktøjer. 
Modulet belyser således såvel teoretiske og metodiske aspekter ved informationsorganiserende systemer og processer, herunder frontforskning indenfor vidensrepræsentation som fx ontologier og den semantiske web.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende 

viden om og forståelse af:

 • informations- og kultursstudier som tværfaglig forskningsfelt,
 • centrale begrebs- og teoridannelser inden for informations- og kulturstudier.

 

færdigheder i:

 • at definere og beskrive udvalgte begreber, traditioner eller teorier inden for informations- og kulturstudier,
 • at vurdere udvalgte begreber, traditioner eller teorier og deres indbyrdes relationer.

 

 kompetencer i:

 • at diskutere og analysere begreber, traditioner og teorier i videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske sammenhænge,
 • at analysere og reflektere over begrebets, traditioners og teoriers betydning og indflydelse inden for informations- og kulturstudier.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Floridi, L. (2011) The Philosophy of information. Oxford: Oxford University Press

Bates, M. (2005). An introduction to metatheories, theories, and models. In K. E. Fisher, S. Erdelez & L. E. F. McKechnie (Eds.), Theories of information behaviour (pp. 1-24). Medford, NJ: In-formation Today.

Lancaster, F.W. (2003). Indexing and abstracting in theory and practice (3 ed.). London: Facet Publishing.

Mai, J.E. (2008). Actors, domains, and constraints in the design and construction of controlled vocabularies. Knowledge Organization, 35(1), 16-29.

Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2015