HIVK03021U Kulturformidlende institutioner, Aal, Konstituerende valg B

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Dissemination of Culture by Cultural Institutions, Aal, Constituent elective B

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Modulet har fokus på en række spændingsfelter i kulturinstitutionerne (primært arkiver, biblioteker og museer): institutionernes rammebetingelser og grundfagligheder er sat under pres af nye krav om formidling og kulturoplevelser. På modulet vil vi arbejde teoretisk og praktisk med:

 • Nye former for oplysnings-, oplevelses- og inspirationsaktiviteter i de fysiske rum og i de digitale medier
 • Nye kreative netværk og partnerskaber

På faget analyseres samspillet mellem samfundsmæssig, kulturel og institutionel udvikling. Andre elementer i modulet: Teorier om kultursektoren og dens institutioner samt om institutionernes kulturmidlende praksis.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • kultursektoren, dens institutioner og organisation, historisk og aktuelt,
 • kulturteori, organisationsteori og kulturpolitik,
 • videns- og kulturformidling i forskellige kulturelle domæner,
 • kulturinstitutionernes vidensorganiserende praksisser.

færdigheder i: 

 • at analysere samspillet mellem den samfundsmæssige, den kulturelle og den institutionelle udvikling,
 • at analysere konkrete eksempler på kulturformidling og vidensorganiserende praksisser.

 kompetencer i: 

 • at udvikle teoretisk funderede modeller til analyse af kulturformidlende institutioner.

 


Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:
    
Brynskov, M., Halskov, K. og Kabel, L.(2012): Byens Digitale Liv: Digital Urban Living. Århus: Forlaget Ajour

Skot-Hansen, D. (2010): Museerne i den danske oplevelsesøkonomi. Frederiksberg: Imagine-Samfundslitteratur

Solhjel, D. (2001) Formidler og formidlet. En teori om kunstformidlingens praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Sørensen, A. S. et al. (2010) Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Kbh.: Tiden skifter

Holdundervisning, forelæsninger, workshops. De studerende skal regne med at påtage sig oplæg i timerne
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2015