HIVK03011U Kbh: Interaktive formidlingsrum - Konstituerende valg A

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Interactive Dissemination Spaces - Elective and constituent A

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Arkitektur, design og indretning har afgørende betydning for, hvordan mennesker kan interagere med fysiske, digitale og hybride rum, der formidler information og kultur, som fx urbane rum, biblioteker, museer, virksomheder, websteder, sociale medier og nye typer af mobile og ’augmented reality’ interfaces. Modulet er bygget op omkring workshops, hvor teori om arkitektur, design, medier og interaktivitet sættes i spil med konkrete eksempler på fysiske, digitale og hybride formidlingsrum.

Eksempler på indholdselementer:

 • arkitekturteori med fokus på begreber som fx ‘open-minded spaces´, ’nodes, edges, paths, landmarks, districts’, der kan bruges ift. fysiske og digitale formidlingsrum inkl. urbane rum
 • arkitekturpsykologi inkl. affordance-teori, brugspotentialer, mulighedsrum og serendipitet
 • modeller for formidlingsrum især ift. inspiration, engagement, socialitet, performativitet og embodied interaction
 • interaktionsdesign / design research / persuasive design / ’interaction vs. participation’
 • sociale medier / mobile medier / lokative medier / mixed reality
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Begrebet interaktive formidlingsrum, herunder adfærden knyttet til digitale, fysiske, sociale og kulturelle formidlingsrum.
 • Teorier/modeller og metoder til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.

 

Færdigheder i at:

 • Identificere interaktive formidlingsrum og sammenligne, diskutere og forklare interaktive formidlingsrum i relation til beslægtede forskningsområder og/eller -traditioner.
 • Reflektere over centrale teorier/modeller og metoder til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.
 • Vurdere egnede metoder, og kombination af disse, til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.

 

Kompetencer i at:

 • Opstille/designe undersøgelser til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.
 • Gennemføre forskellige typer af studier og undersøgelser af interaktive formidlingsrum.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • de Waal, M. (2011). The ideas and ideals in urban media. pp. 5-20. In: M. Foth et al. (eds.). From Social Butterfly to Engaged Citizen : Urban Informatics, Social Media, Ubiquitous Computing, and Mobile Technology to Support Citizen Engagement. The MIT Press.
 • Marling, G. (2013). Performativ arkitektur & hybride kulturprojekter : En analyse af 'Bibliotek + Kulturhus' i Københavns nordvestkvarter. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 2(1): 5-20.
 • McCoy, J.M. & Evans, G.W. (2002). The potential role of the physical environment in fostering creativity. Creativity Research Journal, 14(3): 409-426.
 • McCullough, M. (2005). Digital Ground : Architecture, Pervasive Computing, and Environmental Knowing. The MIT Press.
Holdundervisning, gruppearbejde, workshops, oplæg, diskussioner, vejledning, feedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Omfang: Maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve
(maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes
bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes
hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens
samlede længde.
Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse,
med en vægtning på 10 %.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Samme eksamensform som ved ordinær eksamen, August 2015